Klassieke Homeopathie Home   Contact   

Disclaimer

www.homeopathiewelling.nl

Hoewel ik constante zorg en aandacht besteed aan de informatie die op www.homeopathiewelling.nl is geplaatst, kan ik niet garanderen dat deze informatie volledig en/of juist is op het moment waarop de bezoeker hiervan kennis neemt of dat deze informatie na verloop van tijd nog steeds volledig en/of juist is. Ik tracht deze informatie te behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. 

De informatie op www.homeopathiewelling.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht. De bezoeker kan mij helpen fouten te verbeteren door een mail te sturen met op en aanmerkingen naar 

homeopathiewelling@gmail.com

Het is de bezoeker van www.homeopathiewelling.nl uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze werken en/of van deze informatie.

Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.homeopathiewelling.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

Indien de eigenaar van een website bezwaar maakt tegen het feit dat via www.homeopathiewelling.nl een link is opgenomen naar zijn website, zal ik met de eigenaar van de andere website in overleg treden en desgewenst de betreffende link(s) verwijderen.

Top

   Copyright © 2010 - 2019 Drs P. G. M. Welling Arts voor Klassieke Homeopathie  Praktijkadres: Dreef 27, 7202 DA Zutphen