Klassieke Homeopathie Home   Contact   

De homeopathische behandeling

Homeopathie gaat niet alleen uit van de klacht, maar van de mens als geheel. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar. Een homeopathisch consult vergt daarom meer tijd dan een consult bij huisarts of specialist.

Komt u als patiënt, dan zal ik vragen stellen over uw klachten, het verloop, en onder welke invloed er veranderingen plaatsvinden. Maar ik stel ook vragen over eerdere ziekten en klachten, bijkomende verschijnselen, over de werking van uw gestel zoals ontlasting, urinelozing, transpiratie, reacties op temperatuur, seksuele functies, slapen en dromen.

Ook uw voorkeur of afkeer van voedingsmiddelen is van belang. Uw karakter en uw speciale gevoeligheden komen zeker ook aan bod. Ook onverklaarbare of merkwaardige verschijnselen en gevoelens zijn vaak zeer belangrijk bij de keuze van een homeopathisch geneesmiddel. Aarzel daarom niet om dergelijke zaken te vertellen. Het succes van uw behandeling hangt af van onze gezamenlijke inspanning.

Altijd zal ik de huisarts op de hoogte stellen van de homeopathische behandeling die u ondergaat. Eventueel kan ik overleg plegen met uw behandelend arts.

Soms ligt een snelle oplossing voor de hand. In andere situaties kost het meer tijd en is het nodig dat een patiënt meerdere middelen na elkaar of tegelijkertijd gebruikt. U kunt dit vergelijken met het afpellen van een ui, mensen bestaan door wat ze meemaken in het leven vaak ook uit meer dan één laag. Meestal krijgen mensen geleidelijk een betere gezondheid. De tijd die nodig is geweest, is dan meer dan de moeite waard.


Homeopathische geneesmiddelen

Een homeopathisch geneesmiddel tracht het natuurlijk evenwicht te herstellen. De klassieke homeopathie gaat altijd uit van de gehele individuele mens. Daarom kun je niet in zijn algemeenheid zeggen voor welke klacht welk middel nodig is.

Homeopathische geneesmiddelen bestaan uit natuurlijke producten zoals planten, dieren en mineralen. Soms worden ze gemaakt van reguliere medicijnen of vaccins. Om de geneeskracht te versterken en de schadelijke werking weg te nemen worden deze producten sterk verdund en geschud: gepotentieerd.  

Top

   Copyright © 2010 - 2019 Drs P. G. M. Welling Arts voor Klassieke Homeopathie  Praktijkadres: Dreef 27, 7202 DA Zutphen